Avstående från anspråk

Denna hemsida är ämnad bara för allmänna informativa mål och lämnad information är inte menad att vara rådgivande i det konkreta fallet. Informationen på denna hemsida sammanställs och ses oupphörligen över av Valetudo interpres med omsorg och uppmärksamhet. Fel kan verkligen inte alltid förekommas. Inga rättigheter kan därför göras gällande avseende den lämnade informationen på hemsidan. Valetudo interpres är inte ansvarig för den skada som på något sätt är en följd av att hemsidan har använts eller ofullständighet och felaktighet i den lämnade informationen på hemsidan och/eller skada till följd av att hemsidan (tillfälligt) inte är tillgänglig.

Följande gäller vid eventuella hänvisningar och/eller hyperlänkar till andra hemsidor som inte administreras av Valetudo interpres. Dessa har tagits med som information för användarna och valda i god tro för Valetudo interpres målgrupper. Valetudo interpres lämnar ingen garanti och ansvarar inte för innehåll, användning och tillgänglighet för sådana hemsidor. Valetudo interpres garanterar inte att email och andra elektroniska meddelanden blir mottagna och bearbetade i tid. Och ansvarar inte för följderna av de inte i tid mottagna eller bearbetade skickade email eller andra elektroniska meddelanden