Bebiskort och kort för 2-4 år gamla barn

Bebiskortet och kortet för 2-4 år gamla barn för föräldrar som talar ett främmande språk

Bebiskortet och kortet för 2-4 år gamla barn gör det möjligt för föräldrar som talar ett främmande språk att förklara på sitt eget språk vad som fattas deras barn. På bebiskortet och kortet för 2-4 år gamla barn antecknas bebisens och de 2-4 år gamla barnens besvär och symptom på föräldrarnas modersmål och läkaren kan på sitt moderspråk läsa vad föräldrarna har angivit. Också detta kort är försett med bildtecken som anger vilka frågor som föräldrar i varje fall bör fylla i.

Vid kalamiteter och på barnavårdscentralen

Inte bara vid kalamiteter men också vid besök på barnavårdscentralen är kortet ett viktigt hjälpmedel i kommunikationen mellan föräldrar som talar ett främmande språk och läkaren på barnavårdscentralen. Vill du veta mer om möjligheterna med bebiskortet- och kortet för 2-4 år gamla barn ta då kontakt med oss för mer information