Medicinöversättarkortet för att ge sig ut på resa

Resa tryggt och hälsosamt

Handlingarna medicinöversättarkortet är hjälpmedlet vid besvär med hälsan eller vid kalamiteter som uppstår under din resa. Du återger dina besvär på ditt eget språk på medicinöversättarkortets översta blad och läkaren får på det understa bladet en översättning av dina besvär på sitt eget språk. Medicinöversättarkortet för att ge sig ut på resa är försedda med bildsymboler såsom teckningar av den mänskliga kroppen. Färgerna på översättningskortet anger vilka frågor som du absolut bör fylla i noggrant. 

 

Din läkare som talar ett främmande språk förstår dina besvär
Medicinöversättarkortet innehåller väsentliga uppgifter för att kunna ställa den korrekta medicinska diagnosen på två språk. Dessutom innehåller kortet personuppgifter och försäkringsuppgifter. Vi råder dig att fylla i uppgifterna på kortet innan du reser. Du kan innan också fylla i din medicinska historia. Vid kalamiteter behöver du då bara fylla i de symptom som uppträder. Detta förekommer onödig stress vid kalamiteter såsom en olycka. 

Kombinationen av de besvarade frågorna och din läkares observation kommer att leda till den korrekta diagnosen. Läkaren är alltid ansvarig för att den korrekta diagnosen ställs, men du kan som ingen annan hjälpa honom eller henne bäst.

Vi önskar dig en bekymmerslös resa!

Du vill gärna kunna resa utomlands bekymmerslös, var som helst i världen. Men med din hälsa vill du inte ta några risker. Då är medicinöversättarkortet för att ge sig ut på resa oumbärligt.