Vår vision

Vi lämnar ett bidrag till att förbättra din hälsa genom att: 

  • förbättra kommunikationen mellan dig och din läkare
  • förbättra diagnosen genom att fördomsfritt och systematiskt ställa de korrekta frågorna till dig
  • sänka dina kostnader för hälsovård