Καρτέλα οικογενειακού ιατρού για αλλόγλωσσους

Οι αλλόγλωσσοι ασθενείς γίνονται καλύτερα κατανοητοί από τον ιατρό τους
Η Καρτέλα οικογενειακού ιατρού για αλλόγλωσσους δημιουργήθηκε ώστε να μειωθούν στο ελάχιστο τα προβλήματα επικοινωνίας ανάμεσα στον ιατρό και τον ασθενή. Ο ασθενής συμπληρώνει την έντυπη καρτέλα οικογενειακού ιατρού στην μητρική του γλώσσα κι ο ιατρός διαβάζει τα συμπτώματα του στην μητρική του γλώσσα.

Μέσω της ψηφιακής καρτέλας οικογενειακού ιατρού για αλλόγλωσσους οι απαντήσεις στις ερωτήσεις μεταφράζονται ψηφιακά μία προς μία. Μέσω της ψηφιακής Καρτέλας οικογενειακού ιατρού ο ιατρός θα λάβει μια πρώτη ένδειξη, ώστε να πραγματοποιήσει στη συνέχεια τη διάγνωση, βάσει της εικόνας που προκύπτει από την περιγραφή των συμπτωμάτων του ασθενούς.

Ο ιατρός παραμένει ανά πάσα στιγμή υπεύθυνος για τη σωστή διάγνωση, αλλά εσείς μπορείτε να τον βοηθήσετε όσο κανείς άλλος. Η Καρτέλα οικογενειακού ιατρού για αλλόγλωσσους είναι ένα αποτελεσματικό βοήθημα. Ένας διερμηνέας δεν είναι πάντα διαθέσιμος.

Μήπως επισκέπτονται το ιατρείο σας πολλοί αλλόγλωσσοι ασθενείς; Τότε η Καρτέλα οικογενειακού ιατρού βοηθά σημαντικά στην επικοινωνία με τους ασθενείς σας. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες