Στόχος

Η υγειονομική περίθαλψη των ασθενών έχει αναπτυχθεί αρκετά, από άποψη υγιεινής, διάγνωσης και πρόληψης ασθενειών. Η διάγνωση των ασθενειών αφορά τους ιατρούς οι οποίοι συσχετίζουν μεταξύ τους τα διαφορετικά συμπτώματα της ασθενείας από την οποία πάσχει ο ασθενής.

Από τις πρώτες λέξεις του ασθενούς, συχνά και από τον τρόπο που περπατάει, κοιτάζει ή μιλάει ο ασθενής, εικάζεται από τι ενδεχομένως να πάσχει. Οι πληροφορίες που συγκεντρώνει ο ιατρός στο μυαλό του εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την υπόθεση που έχει κάνει για την ασθένεια από την οποία πάσχει ο ασθενής. Ένας ιατρός πρέπει να λαμβάνει υπόψη του τα συμπτώματα που παρουσιάζει ο ασθενής, όσα εμφανίζει και αισθάνεται, έχοντας υπόψη του το ιατρικό ιστορικό του ασθενούς και σημαντικές περιστάσεις.

Με την Ταξιδιωτική καρτέλα ιατρικού περιεχομένου και την Καρτέλα ιατρικού περιεχομένου για αλλόγλωσσους επιδιώκουμε να εξαλείψουμε, στα πλαίσια του δυνατού, το πρόβλημα της επικοινωνίας εξαιτίας της γλώσσας ανάμεσα σε σας και τον αλλόγλωσσο ιατρό σας, θέτοντας σας σχετικές ερωτήσεις στην μητρική σας γλώσσα με τις οποίες οι περισσότερες ασθένειες μπορούν να διαγνωσθούν.

Η ψηφιακή μορφή παρέχει στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας ένα σημαντικό βοήθημα για την εξοικονόμηση χρόνου και ανθρώπινου δυναμικού (δηλαδή έξοδα) θέτοντας αμερόληπτα ερωτήσεις στον ασθενή ως προς τα συμπτώματα της ασθένειας από την οποία πάσχει πριν την επίσκεψή του στον (εξειδικευμένο) ιατρό.

Στόχος μας είναι να θεωρηθεί η Καρτέλα ιατρικού περιεχομένου, σε οποιαδήποτε μορφή της, τόσο από τους ιατρούς όσο και από τους ασθενείς, ένα πολύτιμο βοήθημα για τον προσδιορισμό των συμπτωμάτων της ασθενείας και την διάγνωση της.