Το όραμά μας

Συμβάλλουμε στην βελτίωση της υγείας σας μέσα από την:

- βελτίωση της επικοινωνίας ανάμεσα σε εσάς και τον ιατρό σας

- καλύτερη δυνατή διάγνωση θέτοντας σας αμερόληπτα και συστηματικά τις κατάλληλες ερωτήσεις

- μείωση των δαπανών σας για την υγειονομική περίθαλψη